Politica de confidențialitate

Generalități

Site-ul www.fintech.md (în continuare „site”), dedicat serviciilor de procurare a produselor în mediul online, aparține companiei SKOOL HAUS S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Tiras, 62. Prin utilizarea site-ului www.fintech.md acceptați Acordul de confidențialitate a datelor, prezentat în continuare.

Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor personale pe care ni le furnizați în mod direct sau indirect în momentul în care folosiți serviciile oferite de către acest site web.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări sau actualizări asupra prevederilor prezentului Acord de confidențialitate, fără o înștiințare prealabilă. Cea mai recentă versiune va putea fi mereu accesată pe site.

SKOOL HAUS S.R.L.  este conștientă de importanța protejării informațiilor preluate de la Dumneavoastră, iar acordul de față stipulează modul în care utilizăm aceste date.

De asemenea, recomandările Dumneavoastră sunt și vor fi mereu binevenite – vă rugăm (şi vă mulțumim anticipat) să utilizați cu încredere adresa info@fintech.md pentru a ne transmite idei, sugestii, păreri.

Preluarea datelor

În cazul în care doriți să beneficiați de procurarea produselor oferite prin intermediul site-ului – va fi nevoie să ne furnizați informații personale.

Toate produsele și serviciile prezentate pe www.fintech.md pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare VISA și Mastercard prin conexiunea securizată al companiei “Paynet Services “ S.R.L., Sediu: bd. Decebal 6, mun. Chișinău. www.fintech.md se obligă să nu divulge datele personale către persoane sau companii terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Datele sunt preluate doar în cazul când acceptați voluntar şi în cunoștință de cauză transmiterea acestora către noi. Paginile din cadrul site-ului unde este nevoie de aceste informații conțin o legătură către documentul de față, pentru a putea fi analizat, în caz de necesitate.

III. Utilizarea datelor

Informațiile confidențiale preluate de pe site sunt folosite numai în sensul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar și pentru a lua legătura cu Dumneavoastră în caz de necesitate.

În plus, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noi oportunități, oferte sau alte informații.

Dezvăluirea datelor colectate

Vă asigurăm că, fără acordul Dumneavoastră, SKOOL HAUS S.R.L. nu va divulga unei terțe persoane informațiile preluate, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.

Dumneavoastră sunteți responsabil de păstrarea confidențialității informațiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea Dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără voia Dumneavoastră.

Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Din păcate niciun transfer de date prin Internet nu este garantat ca fiind în întregime sigur. Totuși, vom lua toate măsurile rezonabile pentru ca siguranţa informațiilor Dumneavoastră personale să rămână intactă.

Accesul la date

Vă asigurăm că luăm toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor personale ale Dumneavoastră, dar şi pentru menținerea lor într-o stare corectă şi actuală. În eventualitatea în care veţi descoperi informaţii incorecte despre Dumneavoastră – vă rugăm (şi vă mulțumim anticipat) să ne contactați pentru a efectua modificările necesare.

În plus – angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu strictețe confidențialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Acordul de faţă este încheiat între Dumneavoastră şi SKOOL HAUS S.R.L. El reglementează modul de utilizare de către Dumneavoastră a (serviciilor oferite prin intermediul) site-ului www.fintech.md, având prioritate în faţa oricărui acord precedent dintre Dumneavoastră şi SKOOL HAUS S.R.L.

Termeni și condiții

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul SKOOL HAUS SRL cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una dintre principalele noastre preocupări. In acest sens, pentru a va furniza cea mai buna experiența posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

SKOOL HAUS S.R.L.  cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Condiții.

SKOOL HAUS S.R.L.  respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, in condiții tehnice si organizatorice de securitate adecvată.

SKOOL HAUS S.R.L.  prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale la accesarea serviciilor oferite de SKOOL HAUS S.R.L.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu buna știința, de buna voie, din proprie inițiativa, fie la solicitarea SKOOL HAUS S.R.L., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda produse online, participarea la tombole si concursuri, prin completarea datelor in formularul de înregistrare cont pe un website SKOOL HAUS S.R.L. etc.

Utilizarea acestui website dar si a altor website-uri SKOOL HAUS S.R.L. de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi si Condițiilor generale, tehnice si de participare ale SKOOL HAUS S.R.L.

Ce date cu caracter personal prelucrează SKOOL HAUS S.R.L.?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile SKOOL HAUS S.R.L., nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfășurării activității curente a SKOOL HAUS S.R.L., inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, procurare produselor, precum si in contextul îndeplinirii obligațiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, SKOOL HAUS S.R.L. poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către SKOOL HAUS S.R.L., exclusiv in scopurile mai jos menționate sunt:

Clienți persoane fizice ai SKOOL HAUS S.R.L. (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal Dumneavoastră, in calitate de persoana vizata, sunteți obligați sa furnizați date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activității, SKOOL HAUS S.R.L. va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării SKOOL HAUS S.R.L. Atunci când achiziționați un serviciu furnizat de SKOOL HAUS S.R.L., vom colecta date personale în legătura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesării serviciilor SKOOL HAUS S.R.L. prin intermediul website-urilor deținute de SKOOL HAUS S.R.L., dumneavoastră sunteți informat/a si/sau va exprimați in mod expres consimțământul (va dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (legislația interna legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al SKOOL HAUS S.R.L., dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau va puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând sa producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând si fără sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la serviciile oferite de SKOOL HAUS S.R.L. 

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal doar in următoarele scopuri:

Derularea activității comerciale/contractuale a SKOOL HAUS S.R.L.;

Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si îmbunătățirea serviciilor

Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comerciala cu clienții prin orice mijloc de comunicare;

Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

Comunicarea cu instituțiile publice sau de interes public;

Arhivare, scopuri statistice;

SKOOL HAUS S.R.L. va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale si nu le va partaja cu terți (cu excepția partenerilor de afaceri, așa cum este aceasta situație descrisa mai jos) fără consimțământul dumneavoastră expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

Clienți persoane fizice ai SKOOL HAUS S.R.L. (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanți/împuterniciți acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi: autorități publice centrale si locale, instanțele judecătorești, politie, (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare si reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către SKOOL HAUS S.R.L. si nu vor fi furnizate către alți terți in afara celor menționați in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc) vor putea fi prelucrate de “ SKOOL HAUS S.R.L. cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opoziție, in următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile SKOOL HAUSS.R.L., inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener SKOOL HAUS S.R.L., prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite in scop promoțional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SKOOL HAUSS.R.L., cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

In cazul in care SKOOL HAUS S.R.L. intenționează sa utilizeze datele dumneavoastră in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veți fi informați in prealabil. Dumneavoastră va puteți exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatei, in cazul in care veți dori ca datele cu caracter personal sa înceteze a mai fi prelucrate de SKOOL HAUS S.R.L., ne puteți solicita in mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori sa nu mai primiți materiale informative din partea SKOOL HAUS S.R.L., va puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare”

În relația cu SKOOL HAUS S.R.L., dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, SKOOL HAUS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a relațiilor contractuale pentru care ați accesat serviciul, pana in momentul in care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs., veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației in care SKOOL HAUS S.R.L. prelucrează datele in baza unei obligații legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SKOOL HAUS S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SKOOL HAUS S.R.L. si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranța sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantata. În timp ce SKOOL HAUS S.R.L. depune toate eforturile in privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile SKOOL HAUS S.R.L.. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranța împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale..

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a va retrage consimțământul in orice moment in forma scrisa, adresata SKOOL HAUS S.R.L., in condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fără nicio justificare, prelucrării datelor personale in scop de marketing direct, utilizând, daca este cazul, funcția de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către SKOOL HAUS S.R.L. sa facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive întemeiate si legitime, legate de situația dvs. particulara, cu excepția cazurilor in care SKOOL HAUS S.R.L.. demonstrează ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevalează intereselor, drepturilor si libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța. In caz de opoziție nejustificata, SKOOL HAUS S.R.L. este îndreptățita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat cunoștința si înțelegeți faptul ca datele cu caracter personal furnizate către SKOOL HAUS S.R.L. constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de SKOOL HAUS S.R.L. si/sau derularea activității comerciale/contractuale.

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul SKOOL HAUS S.R.L. cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: info@fintech.md. sau la următoarea adresa de corespondenta: SKOOL HAUS S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Tiras, 62.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Va recomandam sa verificați la fiecare utilizare a website-urilor SKOOL HAUS S.R.L. prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați in legătura cu acestea. Prin accesarea website-urilor SKOOL HAUS S.R.L. sau utilizarea serviciilor SKOOL HAUS S.R.L. prin intermediul website-urilor menționate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Dreptul de autor

Compania SKOOL HAUS S.R.L. deține dreptul de autor asupra imaginilor și textelor plasate pe site www.fintech.md. În caz de sesizare a unei încălcări, puteți raporta despre aceasta la următoarea adresă: info@fintech.md.